KADRA PEDAGOGICZNA

Szkoły Podstawowej nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi

 

mgr Beata Hucz-Pszon

dyrektor szkoły

 

mgr Katarzyna Lenarcik

wicedyrektor szkoły

 

mgr Krystyna Łobodziec

wicedyrektor szkoły

 

mgr Anita Adamek

nauczyciel wychowania fizycznego

 

Anna Adamczyk

nauczyciel wychowawca świetlicy

 

mgr Małgorzata Bednarska

nauczyciel języka angielskiego

 

mgr Lucyna Biegiesz

nauczyciel bibliotekarz

 

mgr Iwona Brzeska

rehabilitant

 

mgr Ewelina Bugiel

nauczyciel wspomagający

 

mgr Barbara Charchuła

nauczyciel języka polskiego

 

mgr Beata Czechowska-Siudak

nauczyciel języka polkiego

 

mgr Katarzyna Cydzik

nauczyciel religii

 

mgr Sylwia Cyptor

nauczyciel języka angielskiego

 

mgr Adam Dębała

nauczyciel historii, nauczyciel wspomagający

 

mgr Renata Dobrzańska

nauczyciel plastyki, techniki

 

mgr inż. Hanna Dolewka

nauczyciel matematyki

 

mgr Anna Dziadek

nauczyciel religii i historii

 

mgr Krzysztof Freis

nauczyciel przyrody, geografii, techniki i informatyki

 

mgr Lucyna Furman

nauczyciel matematyki

 

mgr Paula Fusch

nauczyciel religii adwentystycznej

 

mgr Anna Garstka

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

 

mgr Ewa Gawłowska

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

 

mgr Łukasz Golus

trener judo - nauczyciel wychowania fizycznego

 

mgr Alicja Grzelak

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

 

mgr Krzysztof Grzybowski

nauczyciel rewalidant

 

mgr Beata Hawel

logopeda

 

mgr Danuta Haczyk

nauczyciel religii

 

mgr Beata Jakuszko

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

 

mgr Ewa Jedlińska

nauczyciel języka polskiego

 

mgr Brygida Kaczyńska-Ćwik

nauczyciel rewalidant

 

mgr Marcin Kania

nauczyciel wychowania fizycznego

 

mgr Krzysztof Klecha

nauczyciel języka angielskiego

 

mgr Julia Knapik

psycholog szkolny

 

mgr Małgorzata Kocząb

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

 

mgr Magdalena Koloch

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

 

mgr Sonia Kopica

nauczyciel wychowawca świetlicy

 

mgr Jakub Kołodziejczyk

nauczyciel wychowania fizycznego

 

Katarzyna Kołodziejczyk

nauczyciel języka angielskiego

 

mgr Janina Król

nauczyciel religii

 

mgr Anna Kudzior

nauczyciel rewalidant

 

mgr Robert Kunce

nauczyciel rewalidant

 

mgr Jagoda Latawiec

nauczyciel przyrody, wychowawca świetlicy

 

mgr Małgorzata Leśniewska-Macioł

nauczyciel wspomagający

 

mgr Marzena Lizurek

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

 

mgr inż. Krzysztof Łybko

nauczyciel informatyki

 

mgr Aneta Mazur

nauczyciel języka angielskiego

 

mgr Katarzyna Mitura

nauczyciel wspomagający

 

mgr Szymon Morgała

nauczyciel wychowania fizycznego

 

mgr Aleksandra Mróz

rehabilitant, nauczyciel wspomagający

 

mgr Ewa Neugebauer

wychowawca świetlicy

 

mgr Ewa Niejodek

nauczyciel rewalidant

 

mgr Natalia Pielecka

wychowawca świetlicy

 

mgr Katarzyna Pacześna

nauczyciel wychowania fizycznego

 

mgr Kaja Palik

nauczyciel matematyki

 

mgr Bożena Pałka

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

 

mgr Grzegorz Pietrzyk

nauczyciel matematyki

 

mgr Krzysztof Plewnia

nauczyciel wychowania fizycznego
trener certyfikowany judo

 

mgr inż. Anna Praszczyk

nauczyciel matematyki

 

mgr Alina Przybył

wychowawca świetlicy

 

mgr Iwona Rajtar

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

 

mgr Aleksandra Sarkowicz

nauczyciel języka angielskiego

 

mgr Marzena Sobiegała

nauczyciel fizyki, chemii


mgr Paulina Starzyk

nauczyciel rewalidant

 

mgr Edyta Stępień

nauczyciel języka polskiego

 

mgr Małgorzata Stupka

nauczyciel wspomagający

 

mgr Genowefa Szczerba

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

 

mgr Sabina Szmajduch

nauczyciel muzyki

 

mgr Iwona Święcicka

nauczyciel przyrody

 

mgr Jagna Świętochowska

nauczyciel wspomagający

 

mgr Sylwia Trólka

kierownik świetlicy szkolnej

 

mgr Alicja Tworzydło

nauczyciel informatyki, techniki

 

mgr Grażyna Urbaniec

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

 

mgr Barbara Wadowska

nauczyciel muzyki

 

mgr Michał Wadowski

nauczyciel muzyki

 

mgr Aneta Wesołowska

nauczyciel przyrody, biologii

 

mgr Małgorzata Wesołowska

pedagog szkolny

 

mgr Magdalena Wieczorek

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

 

dr Elżbieta Wiśniewska

nauczyciel wychowawca świetlicy

 

mgr Beata Zygmundzik

metodyk ds. integracji

 

mgr Monika Żurek

nauczyciel wspomagający