08.09.2017r

OGŁOSZENIEDyrektor Szkoły Podstawowej nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi w Bytomiu poszukuje  mężczyzny na:
Stanowisko pomocy nauczyciela w niepełnym wymiarze czasu pracy tj. 1/2 etatu. Osoby starające się na stanowisko powinny być sumienne, powinny umieć pracować w zespole, posiadać co najmniej wykształcenie średnie.

 


05.09.2017r

OGŁOSZENIEDyrektor Szkoły Podstawowej nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi w Bytomiu ogłasza konkurs ofert na:
Stanowisko pomocy nauczyciela w pełnym wymiarze czasu pracy tj. 8/8 etatu. Osoby starające się na stanowisko powinny być sumienne, powinny umieć pracować w zespole, posiadać co najmniej wykształcenie średnie.
Oferty należy składać w sekretariacie szkoły do dnia 7.09.2017r. do  godz. 15:00
Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się 8.09.2017 o godz. 10:00


24.08.2017r.

 

OGŁOSZENIEDyrektor Szkoły Podstawowej nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi w Bytomiu poszukuje fachowca na  na stanowisko kucharza, w pełnym wymiarze czasu pracy tj. 8/8 etatu.
Wymagania: wykształcenie gastronomiczne, min.5-letnie doświadczenie w zbiorowym żywieniu, sumienność, umiejętność pracy w zespole.

Oferty należy składać w sekretariacie szkoły.


07 lipca 2017 r.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dot. przetargu nieograniczonego na "Dowóz uczniów niepełnosprawnych do Szkoły Podstawowej nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi w Bytomiu w roku szkolnym 2017/2018"

Beata Hucz-Pszon
Dyrektor Szkoły

Pliki do pobrania:


03 lipca 2017 r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Informacja z otwarcia ofert na "Dowóz uczniów niepełnosprawnych do Szkoły Podstawowej nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi w Bytomiu w roku szkolnym 2017/2018"

Beata Hucz-Pszon
Dyrektor Szkoły

Pliki do pobrania:


23 czerwca 2017 r.

 

OGŁOSZENIE

Dyrektor Szkoły ogłasza przetarg nieograniczony na "Dowóz uczniów niepełnosprawnych do Szkoły Podstawowej nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi w Bytomiu w roku szkolnym 2017/2018". Termin składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 3 lipca 2017 r. do godz. 9:00, miejsce: sekretariat Szkoły Podstawowej nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi w Bytomiu.

Beata Hucz-Pszon
Dyrektor Szkoły

Pliki do pobrania:

 


26 stycznia 2017 r.

OGŁOSZENIE

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5l z Oddziałami Integracyjnymi w Bytomiu ogłasza plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 r.

Beata Hucz-Pszon
Dyrektor Szkoły

Plan postępowań - plik PDF


13 stycznia 2017 r.

OGŁOSZENIE

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5l z Oddziałami Integracyjnymi w Bytomiu ogłasza konkurs ofert na stanowisko pomocy nauczyciela w pełnym wymiarze czasu pracy tj. 8/8 etatu. Osoby starające się o pracę na tym stanowisku powinny być sumienne, powinny umieć pracować w zespole, posiadać co najmniej wykształcenie średnie.

Oferty należy składać w sekretariacie szkoły do dnia 27.01.2017 r.do godz.12.00.

Beata Hucz-Pszon
Dyrektor Szkoły


22 grudnia 2016 r.

INFORMACJA

Informujemy, że od 22 grudnia funkcjonuje program komputerowy obsługujący płatności za obiady. W związku z tym prosimy o zgłoszenie się rodzica do szkoły w dniach 28, 29, 30 grudnia 2016r. w godzinach 7.00-16.00 w celu wypełnienia deklaracji/zobowiązania dotyczącego obiadów.Wypełnienie deklaracji umożliwi państwu założenie indywidualnego rachunku bankowego służącego do uiszczania opłaty za obiady Państwa dziecka/dzieci.

Powyższa prośba dotyczy także świadczeniobiorców MOPR i Programu Osłonowego.

W dniu 2 stycznia 2017r. zostaną udostępnione numery kont, na które należy niezwłocznie wpłacić należność za obiady za miesiąc styczeń w wysokości 36 zł i obowiązkowo dostarczyć do świetlicy potwierdzenie dokonania przelewu.

Obiady będą gotowane od 4 stycznia 2017 r.


19 grudnia 2016 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT

dotyczy: postępowania pn. "Dostawa żywności w roku 2017 na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi w Bytomiu." Zamawiający zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie wyżej wymienionego zamówienia publiczrrego prowadzonego jako konkurs ofert zostały wybrane najkorzystniejsze oferty.

Aldona Ślęzok
Przewodnicząca komisji

Zawiadomienie o wyborze ofert - plik PDF


19 grudnia 2016 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dotyczy: zamówienia pn. "Zorganizowanie wyjazdu śródrocznego uczniów klas III - ZIELONA SZKOŁA w roku szkolnym 2016/2017". Zamawiający zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie wyżej wymienionego zamówienia publiczrrego prowadzonego jako konkurs ofert została wybrana najkorzystniejsza oferta.

Aldona Ślęzok
Przewodnicząca komisji

Zawiadomienie o wyborze oferty - plik PDF


12 grudnia 2016 r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publiczngo pn. "Dostawa żywności w roku 2017 na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 5l z Oddziałami Integracyjnymi w Bytonriu".

Aldona Ślęzok
Przewodnicząca komisji

Informacja z otwarcia ofert - plik PDF


8 grudnia 2016 r.

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi w Bytomiu ogłasza konkurs ofert dotyczący "Zorganizowania wyjazdu śródrocznego uczniów klas III - ZIELONA SZKOŁA w roku szkolnym 2016/2017".

Termin składania ofert do 16.12.2016r. ( do godz.9.00).

Beata Hucz-Pszon
Dyrektor Szkoły


23 listopada 2016 r.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi w Bytomiu ogłasza wyniki naboru na stanowisko specjalisty ds administracyjno-kadrowych.

Beata Hucz-Pszon
Dyrektor Szkoły

Skan informacji - plik JPG


21 listopada 2016 r.

OGŁOSZENIE

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi w Bytomiu ogłasza listę kandydatów na stanowisko specjalisty ds administracyjno-kadrowych spełniających wymagania formalne.

Beata Hucz-Pszon
Dyrektor Szkoły

Regulamin naboru załącznik nr 2 - plik PDF


4 listopada 2016 r.

OGŁOSZENIE

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi w Bytomiu ogłasza nabór na stanowisko specjalisty ds administracyjno-kadrowych.

Beata Hucz-Pszon
Dyrektor Szkoły

 1. Pełna treść ogłoszenia - plik PDF
 2. Regulamin naboru - plik PDF

8 czerwca 2016 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dot. postępowania pn.: „Dowóz uczniów niepełnosprawnych do Szkoły Podstawowej nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi w Bytomiu w roku szkolnym 2016/2017”

 

Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 2164) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie wyżej wymienionego zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego wpłynęły 2 oferty:

 1. PRZEWÓZ OSÓB „MINI BUS” Kot Andrzej
  ul. Księdza Prymasa Augusta Hlonda 115/9
  41-933 Bytom
 2. SKALMAR – Przewozy Osobowe Mariusz Skowyrski
  ul. Strzelców Bytomskich 9/82
  41-902 Bytom

Za najkorzystniejszą została uznana oferta nr 2, złożona przez:

SKALMAR – Przewozy Osobowe Mariusz Skowyrski
ul. Strzelców Bytomskich 9/82
41-902 Bytom

Przewodnicząca komisji przetargowej
Ślęzok Aldona

Pełna treść zawiadomienia - plik PDF


23 maja 2016 r.

OGŁOSZENIE

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi w Bytomiu ogłasza przetarg na dowóz uczniów niepełnosprawnych do Szkoły Podstawowej nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi w Bytomiu w roku szkolnym 2016/2017.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert 6 czerwca 2016 r. do godz. 8:00, miejsce: sekretariat Szkoły Podstawowej nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi w Bytomiu przy ul. Łużyckiej 12a.

Beata Hucz-Pszon
Dyrektor Szkoły

 1. Pełna treść ogłoszenia - plik PDF
 2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - plik PDF
 3. Istotne postanowienia umowne - plik PDF

21 grudnia 2015 r.

INFORMACJA

Informacja dotycząca rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę pn. „Dostawa żywności w roku 2016 na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi w Bytomiu”, które miało miejsce dnia 18.12.2015 r.

Pełna treść informacji - plik PDF.


24 sierpnia 2015 r.

OGŁOSZENIE

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi w Bytomiu zaprasza kandydatów spełniających wymagania formalne na rozmowę kwalifikacyjną 25 sierpnia 2015 r. o godz. 8:00.

Dodatkowe informacje w ogłoszeniach BIP.


5 sierpnia 2015 r.

OGŁOSZENIE

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi w Bytomiu ogłasza nabór na stanowisko specjalisty ds. administracyjno-gospodarczych.


Beata Hucz-Pszon
Dyrektor Szkoły

Treść Ogłoszenia - plik PDF
Regulamin naboru - plik PDF
Załącznik nr 1 - plik PDF
Załącznik nr 2 - plik PDF
Załącznik nr 3 - plik PDF
Załącznik nr 4 - plik PDF
Załącznik nr 5 - plik PDF

 


17 czerwca 2015 r.

OGŁOSZENIE

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi w Bytomiu informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowóz uczniów niepełnosprawnych do Szkoły Podstawowej nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi w Bytomiu w roku szkolnym 2015/2016.


Beata Hucz-Pszon
Dyrektor Szkoły

Treść Ogłoszenia - plik DOC

 


1 czerwca 2015 r.

OGŁOSZENIE

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi w Bytomiu ogłasza przetarg na dowóz uczniów niepełnosprawnych do Szkoły Podstawowej nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi w Bytomiu w roku szkolnym 2015/2016.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.06.2015 r. godzina 08:00, miejsce: Sekretariat Szkoły Podstawowej nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi w Bytomiu, przy ul. Łużyckiej 12a.

Beata Hucz-Pszon
Dyrektor Szkoły

Treść Ogłoszenia - plik PDF

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - plik PDF

Istotne Postanowienia Umowne - plik PDF


9 stycznia 2015 r.

OGŁOSZENIE

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi w Bytomiu zaprasza na rozmowę kwalifikacyjną, na stanowisko sprzątaczki w dniu 20 stycznia 2015r . o godz. 10:00.

Termin składania CV do dnia 19 stycznia 2015r. do godz. 14:00.

Beata Hucz-Pszon
Dyrektor Szkoły


7 listopada 2014 r.

OGŁOSZENIE

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi w Bytomiu zaprasza na rozmowę kwalifikacyjną, na stanowisko pomocy nauczyciela w pełnym wymiarze czasu pracy tj. 8/8 etatu.

Osoby starające się na stanowisko powinny być sumienne, umieć pracować w zespole, posiadać co najmniej wykształcenie średnie, mile widziane przygotowanie pedagogiczne.

Oferty należy składać w sekretariacie szkoły do dnia 17 listopada 2014 r.

Beata Hucz-Pszon
Dyrektor Szkoły


16 czerwca 2014 r.

OGŁOSZENIE

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi w Bytomiu zaprasza na rozmowę kwalifikacyjną, na stanowisko pomocy kuchennej w dniu 25 czerwca 2014 r. o godz. 8:00.

Wymagane wykształcenie średnie gastronomiczne z doświadczeniem zawodowym.

Termin składania CV do dnia 24.06.2014r. do godz. 14:00.

Beata Hucz-Pszon
Dyrektor Szkoły


17 kwietnia 2014 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dot.: postępowania pn.
„Dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi w Bytomiu”

Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie wyżej wymienionego zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego wpłynęła 1 oferta:

Skalmar Przewozy Osobowe Mariusz Skowyrski
ul. Strzelców Bytomskich 9/82
41-902 Bytom

 1. Za najkorzystniejszą została uznana oferta nr 1 złożona przez:
  Skalmar Przewozy Osobowe Mariusz Skowyrski
  ul. Strzelców Bytomskich 9/82
  41-902 Bytom
  Uzasadnienie: Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę, tj. oferta Wykonawcy uzyskała najwyższą ilość punktów, w jedynym kryterium oceny ofert, jakim jest cena.
  Zamawiający podaje poniżej nazwę (firmy), siedzibę i adres wykonawcy, który złożył ofertę, a także punktację:
 2. l.p. Nazwa firmy Punktacja łączna
  w kryterium oceny ofert
  (cena 100%)
  Oferta nr 1 Skalmar Przewozy Osobowe Mariusz Skowyrski
  ul. Strzelców Bytomskich 9/82
  41-902 Bytom
  100 pkt
 3. Z postępowanie nie odrzucono żadnej oferty
 4. Z postępowanie nie wykluczono żadnego wykonawcy
 5. Zamawiający informuje, że na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych umowa może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.

Wykonawca, którego oferta została wybrana zostaje zaproszony do zawarcia umowy w dniu 23.04.2014r w godz. od 8:00 do 15:00. Wykonawca, którego oferta została wybrana zostanie powiadomiony o terminie zawarcia umowy odrębnym pismem.


8 kwietnia 2014 r.

OGŁOSZENIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
DOWÓZ DZIECI DO SZKOŁY

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi w Bytomiu ogłaszana przetarg nieograniczony na Dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi w Bytomiu

zał. SIWZ

zał. ogłoszenie BIP


23 grudnia 2013 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zorganizowanie wyjazdu śródrocznego uczniów klas III – zielona szkoła w roku szkolnym 2013/2014

Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie wyżej wymienionego zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego:

 1. Za najkorzystniejszą została uznana oferta nr 2 złożona przez:
  AUROLAND sp.z.o.o 
  ul. Moniuszki 24/2; 41-902 Bytom
  Uzasadnienie: Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę, tj. oferta Wykonawcy uzyskała najwyższą ilość punktów, w jedynym kryterium oceny ofert, jakim jest cena.
  Zamawiający podaje poniżej nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, 
  a także punktację:
  Lp. Nazwa firmy Punktacja łączna
  w kryterium ceny ofert
  (cena 100%)
  1 Biuro Turystyczne MAGNUM-TRAVEL Michał Bogacz
  ul. Lompy 11; 43-300 Bielsko Biała
  oferta odrzucona
  2 AUROLAND sp.z.o.o
  ul. Moniuszki 24/2; 41-902 Bytom
  100 pkt
 2. W postępowaniu odrzucono ofertę nr 1 złożoną przez:
  Biuro Turystyczne MAGNUM-TRAVEL Michał Bogacz 
  ul. Lompy 11; 43-300 Bielsko Biała
  Uzasadnienie faktyczne i prawne:
  Na podstawie art. 24 ust.2 pkt 4 pzp tj. wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający w celu spełnienia przez wykonawcę warunków posiadania wiedzy i doświadczenia w należytym wykonaniu zielonej szkoły (zakończeniu) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane, lub są wykonywane należycie. Wykonawca przedłożył wykaz 5 usług (w tym jedna usługa wyłącznie transportowa), niestety nie załączył do wykazu usług referencji dla w/w usług. Zamawiający nie może uznać, iż wykonawca wykazał spełnienie warunku wiedzy i doświadczenia opisanego w SWIZ. Biuro Turystyczne MAGNUM-TRAVEL nie zapewnia ośrodka położonego 50m od plaży, nie zapewnia windy oraz leków pierwszej pomocy. Szkoła Podstawowa nr 51 jest szkołą integracyjną w wyjeździe biorą udział dzieci niepełnosprawne, ze względu na ich bezpieczeństwo wymogi zawarte w SIWZ muszą być spełnione. Wykonawca nie jest w stanie spełnić i zastosować się do wymagań dotyczących obiadów serwowanych w formie bufetu. Złożona przez wykonawcę specyfikacja wyjazdu na zieloną szkołę jest niezgodna ze złożonym przez wykonawcę dokumentem zaoferowania zielonej szkoły. Ze złożonych dokumentów nie wynika, czy stołówka znajduje się w tym samym budynku co noclegi. Czy sale lekcyjne są na tej samej kondygnacji, którą będą zajmowali uczestnicy wyjazdu? Czy basen jest na terenie ośrodka? Są to jedne z wymogów zawartych w SIWZ. Przedstawione dokumenty nie zwierają załącznika nr 1 tj. oferty dotyczącej postępowania przetargowego. Zgodnie z wymogami zamawiającego oferta winna być w formie zeszytu (trwale spięta) z ponumerowanymi stronami. Dokumenty przedstawione przez wykonawcę nie spełniają określonych wymogów. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą, zgodnie z art. 24 ust.4 pzp.
 3. Zamawiający informuje, że na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych umowa może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.

Wykonawca, którego oferta została wybrana zostaje zaproszony do zawarcia umowy w dniu 31.12.2013r w godz. od 8:00 do 15:00 Wykonawca, którego oferta została wybrana zostanie powiadomiony o terminie zawarcia umowy odrębnym pismem.


19 grudnia 2013 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dostawa żywności na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi

Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie wyżej wymienionego zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego:

Firma Zakłady mięsne „HAM” zrezygnowała z dostawy żywności na potrzeby szkoły w prowadzonym przetargu nieograniczonym w części:

1. Mięso i produkty mięsne
6. Artykuły różne spożywcze: sypkie, drobne, przyprawy

W związku z czym za najkorzystniejsze zostały uznane oferty złożone przez:

Część 1 mięso i produkty mięsne 
GRANDPI sp.z.o.o
ul. Oświęcimska 51; 41-400 Mysłowice

Część 6 artykuły różne spożywcze: sypkie, drobne, przyprawy
PW JAPI Joachim Piontek
ul. Lompy 8c/3; 41-500 Chorzów

Uzasadnienie: Wykonawcy złożyli najkorzystniejszą ofertę, tj. oferta Wykonawcy uzyskała najwyższą ilość punktów, w jedynym kryterium oceny ofert, jakim jest cena.

Zapraszamy do zawarcia umowy w dniu 23.12.2014 r. w godz. od 8:00 do 15:00. Wykonawcy zostaną poinformowani o terminie zawarcia umowy telefonicznie oraz pisemnie.


16 grudnia 2013 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dostawa żywności na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi

Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie wyżej wymienionego zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego:

Za najkorzystniejsze zostały uznane oferty złożone przez:

Część 1 mięso i produkty mięsne
Zakłady mięsne HAM Cichoń i wspólnicy sp.j.
ul. Szybowa 7; 41-922 Radzionków

Część 2 produkty mrożone
„POLAR-BRIS” PW Jerzy Brożek
ul. Dąbrowska 207; 42-504 Będzin

Część 3 produkty mleczarskie i nabiał
Milko Hurtowe Centrum Nabiału mgr inż. Włodzimierz Natkaniec
ul. Dulęby 5; 40-833 Katowice

Część 4 warzywa, owoce i przetwory
F.H.U. DAMEX Damian Surmański
ul. Bytomska 86/1; 41-940 PiekaryŚląskie

Część 5 pieczywo, wyroby piekarskie i ciastkarskie
Piekarnia G.W. Lipianin
49-351 Przylesie 32

Część 6 artykuły różne spożywcze: sypkie, drobne, przyprawy
Zakłady mięsne HAM Cichoń i wspólnicy sp.j.
ul. Szybowa 7; 41-922 Radzionków

Część 7 ryby, przetwory rybne oraz konserwy
Hurtownia mrożonek „ŚNIEŻKA” Renata Idzikowska
ul. Ślizów 93; 56-500 Syców

Część 8 jaja
„POLMAG” Sp.c. Andrzej Wątroba, Grzegorz Jędrzejko
ul. I Armii Wojska Polskiego 7/48; 43-303 Bielsko-Biała

Uzasadnienie: Wykonawcy złożyli najkorzystniejszą ofertę, tj. oferta Wykonawcy uzyskała najwyższą ilość punktów, w jedynym kryterium oceny ofert, jakim jest cena.

Zamawiający podaje poniżej nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty,
a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

 

Część 1 Dostawa mięsa i produktów mięsnych

Lp. Nazwa firmy Punktacja łączna
w kryterium ceny ofert
(cena 100%)
1 Zakłady mięsne HAM Cichoń i wspólnicy sp.j.
ul. Szybowa 7; 41-922 Radzionków
100 pkt
2 Mięso-Wędliny Klimek Piotr
ul. Pułaskiego 33; 41-902 Bytom
91 pkt
3 GRANDPI Sp.z.o.o.
ul. Oświęcimska 51; 41-400 Mysłowice
93 pkt
4 F.H.U. „KASIA” Rataj Katarzyna
ul. Wiejska 115; 41-102 Siemianowice Śl.
85 pkt

 

Część 2 Dostawa produktów mrożonych

Lp. Nazwa firmy Punktacja łączna
w kryterium ceny ofert
(cena 100%)
1 Zakłady mięsne HAM Cichoń i wspólnicy sp.j.
ul. Szybowa 7; 41-922 Radzionków
60 pkt
2 Firma Handlowa „MAR-TAD” Maria, Tadeusz Jędrusik sp.j.
ul. Struzika 10A/11; 41-800 Zabrze
86 pkt
3 GRANDPI Sp.z.o.o.
ul. Oświęcimska 51; 41-400 Mysłowice
64 pkt
4 Hurtownia mrożonek i lodów „CAPRI”
ul. Jabłoniowa 5B; 41-214 Sosnowiec
91 pkt
5 Hurtownia mrożonek „ŚNIEŻKA” Renata Idzikowska
ul. Ślizów 93; 56-500 Syców
98 pkt
6 „POLAR-BRIS” PW Jerzy Brożek
ul. Dąbrowska 207; 42-504 Będzin
100 pkt
7 Handel Obwoźny Nowak Halina
ul. Łużycka 62/9; 41-902 Bytom
66 pkt
8 Sprzedaż Detaliczna Owoców i Warzyw Ewa Wietrzyk
ul. Felińskiego 18/2; 41-908 Bytom
57 pkt
9 Zakład produkcji spożywczej AMBI M.Karkut i wspólnicy – Sp.j.
ul. Składowa 11; 41-902 Bytom
93 pkt

 

Części 3 Dostawa produktów mleczarskich i nabiału

Lp. Nazwa firmy Punktacja łączna
w kryterium ceny ofert
(cena 100%)
1 Milko Hurtowe Centrum Nabiału mgr inż. Włodzimierz Natkaniec
ul. Dulęby 5; 40-833 Katowice
100 pkt
2 Handel Obwoźny Nowak Halina
ul. Łużycka 62/9; 41-902 Bytom
82 pkt
3 Sprzedaż Detaliczna Owoców i Warzyw Ewa Wietrzyk
ul. Felińskiego 18/2; 41-908 Bytom
74 pkt

 

Części 4 Dostawa warzyw, owoców i przetworów

Lp. Nazwa firmy Punktacja łączna
w kryterium ceny ofert
(cena 100%)
1 F.H.U. DAMEX Damian Surmański
ul. Bytomska 86/1; 41-940 PiekaryŚląskie
100 pkt
2 Handel Obwoźny Nowak Halina
ul. Łużycka 62/9; 41-902 Bytom
81 pkt
3 Sprzedaż Detaliczna Owoców i Warzyw Ewa Wietrzyk
ul. Felińskiego 18/2; 41-908 Bytom
69 pkt

 

Części 5 Dostawa pieczywa i wyrobów piekarskich i ciastkarskich

Lp. Nazwa firmy Punktacja łączna
w kryterium ceny ofert
(cena 100%)
1 Piekarnia G.W. Lipianin
49-351 Przylesie 32
89 pkt
2 Handel Obwoźny Nowak Halina
ul. Łużycka 62/9; 41-902 Bytom
100 pkt
REZYGNACJA
3 Sprzedaż Detaliczna Owoców i Warzyw Ewa Wietrzyk
ul. Felińskiego 18/2; 41-908 Bytom
94 pkt
REZYGNACJA

 

Części 6 Dostawa artykułów spożywczych

Lp. Nazwa firmy Punktacja łączna
w kryterium ceny ofert
(cena 100%)
1 Zakłady mięsne HAM Cichoń i wspólnicy sp.j.
ul. Szybowa 7; 41-922 Radzionków
100 pkt
2 Hurtownia mrożonek i lodów „CAPRI”
ul. Jabłoniowa 5B; 41-214 Sosnowiec
79 pkt
3 Piekarnia G.W. Lipianin
49-351 Przylesie 32
63 pkt
4 Handel Obwoźny Nowak Halina
ul. Łużycka 62/9; 41-902 Bytom
83 pkt
5 PW JAPI Joachim Piontek
ul. Lompy 8c/3; 41-500 Chorzów
96 pkt
6 Sprzedaż Detaliczna Owoców i Warzyw Ewa Wietrzyk
ul. Felińskiego 18/2; 41-908 Bytom
76 pkt

 

Część 7 Dostawa ryb i przetworów rybnych

Lp. Nazwa firmy Punktacja łączna
w kryterium ceny ofert
(cena 100%)
1 Zakłady mięsne HAM Cichoń i wspólnicy sp.j. ul. Szybowa 7;
41-922 Radzionków
77 pkt
2 Firma Handlowa „MAR-TAD” Maria, Tadeusz Jędrusik sp.j.
ul. Struzika 10A/11; 41-800 Zabrze
92 pkt
3 GRANDPI Sp.z.o.o .
ul. Oświęcimska 51; 41-400 Mysłowice
61 pkt
4 Hurtownia mrożonek i lodów „CAPRI” 
ul. Jabłoniowa 5B; 41-214 Sosnowiec
91 pkt
5 Hurtownia mrożonek „ŚNIEŻKA” Renata Idzikowska
ul. Ślizów 93; 56-500 Syców
100 pkt
6 POLAR-BRIS” PW Jerzy Brożek
ul. Dąbrowska 207; 42-504 Będzin
88 pkt
7 Handel Obwoźny Nowak Halina
ul. Łużycka 62/9; 41-902 Bytom
93 pkt
8 Sprzedaż Detaliczna Owoców i Warzyw Ewa Wietrzyk
ul. Felińskiego 18/2; 41-908 Bytom
83 pkt
9 Zakład produkcji spożywczej AMBI M.Karkut i wspólnicy – Sp.j.
ul. Składowa 11; 41-902 Bytom
92 pkt

 

Część 8 Dostawa jaj

Lp. Nazwa firmy Punktacja łączna
w kryterium ceny ofert
(cena 100%)
1 Zakłady mięsne HAM Cichoń i wspólnicy Sp.j.
ul. Szybowa 7; 41-922 Radzionków
94 pkt
2 „POLMAG” Sp.c. Andrzej Wątroba, Grzegorz Jędrzejko
ul. I Armii Wojska Polskiego 7/48; 43-303 Bielsko-Biała
100 pkt
3 Hurtownia mrożonek i lodów „CAPRI”
ul. Jabłoniowa 5B; 41-214 Sosnowiec
81 pkt
4 Piekarnia G.W. Lipianin
49-351 Przylesie 32
79 pkt
5 Handel Obwoźny Nowak Halina
ul. Łużycka 62/9; 41-902 Bytom
76 pkt
6 Sprzedaż Detaliczna Owoców i Warzyw Ewa Wietrzyk
ul. Felińskiego 18/2; 41-908 Bytom
71 pkt

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 3 lit.a ustawy Prawo zamówień publicznych umowa może zostać zawarta w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.

Wykonawca, którego oferta została wybrana zostaje zaproszony do zawarcia umowy w dniu 18.12.2013 r w godz. od 8:00 do 15:00. Wykonawca, którego oferta została wybrana zostanie powiadomiony o terminie zawarcia umowy telefonicznie.

Przewodnicząca komisji 
Marzena Kodrębska


12 grudnia 2013 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI

Zorganizowanie wyjazdu śródrocznego uczniów klas III - zielona szkoła w roku szkolnym 2013/2014

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi , ul. Łużycka 12, 41-902 Bytom, woj. śląskie, tel. 0-32 7876100, faks 0-32 2800069.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sp51.bytom.pl
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.sp51.bytom.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Placówka oświatowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zorganizowanie wyjazdu śródrocznego uczniów klas III - zielona szkoła w roku szkolnym 2013/2014.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zorganizowaniu wyjazdu dla uczniów klas III - tzw. zielonej szkoły w polskiej miejscowości położonej nad Morzem Bałtyckim, w terminie od 02 czerwca 2014r. do 16 czerwca 2014r. Ośrodek powinien być położony w jednej z wymienionych miejscowości: Łazy, Mielno lub Łeba ze względu na łatwy i szybki dostęp do ośrodków opieki medycznej (poradnie, szpitale).

 1. Ośrodek ogrodzony, zamknięty, monitorowany, oświetlony, bezpieczny dla dzieci, ogrzewany (wymagane jest dogrzanie obiektu w chłodne dni), dostosowany do osób niepełnosprawnych (wyposażony w podjazd, windę), położony od plaży w odległości nie większej niż 50 m drogą, zejście na plażę dogodne dla osób niepełnosprawnych ruchowo.
 2. Pokoje dla dzieci 3,4 osobowe z łazienkami, ogrzewane. Pokoje dla opiekunów jednoosobowe z łazienkami. Kondygnacja lub skrzydło budynku, w którym znajdują się pokoje uczestników zielonej szkoły zajęte wyłącznie przez dzieci i ich opiekunów bez dostępu osób postronnych.
 3. Obiekt winien być wyposażony w sale lekcyjne, jadalnię w tym samym budynku, świetlicę o powierzchni co najmniej 180m2, salę telewizyjną wyposażoną w tv i video, pomieszczenie nadające się do organizowania dyskotek wyposażone w odpowiedni sprawny sprzęt muzyczny (nagłośnienie), a także zespół boisk (do piłki nożnej, siatkówki, koszykówki), plac zabaw, basen kryty. Teren ośrodka powinien być duży by umożliwiał organizowanie zbaw dla dzieci oraz był dobrze zagospodarowany dla ich potrzeb.
 4. Zamawiający przewiduje, iż na zieloną szkołę wyjedzie około 92 dzieci, w tym 15 dzieci niepełnosprawnych, 8 opiekunów (1 opiekun na 15 dzieci) oraz 10 opiekunów dzieci niepełnosprawnych, łącznie około 110 osób. Ostateczna ilość osób uczestniczących w zielonej szkole podana zostanie wykonawcy na 2 tygodnie przed wyjazdem.
 5. Wyżywienie: Posiłki serwowane w systemie stół szwedzki, 3 posiłki dziennie + podwieczorek + suchy prowiant na wycieczki całodniowe i drogę powrotną. Posiłki powinny być urozmaicone, dostosowane do diety dziecka 9-cioletniego.
 6. Wykonawca zapewnia leki pierwszej pomocy, stałą opiekę lekarską na wezwanie oraz całodobową opiekę wykwalifikowanej pielęgniarski ze względu na udział w wyjeździe dzieci niepełnosprawnych. Niektóre z nich muszą stale zażywać leki.
 7. Wykonawca zapewnia sprzątanie pokoi wszystkich uczestników Zielonej szkoły dwa razy w tygodniu i w razie potrzeby.
 8. Wykonawca winien zorganizować, dwie wycieczki autokarowe (zorganizowane po kilku dniach pobytu). Całodniowa z przewodnikiem do Wolińskiego Parku Narodowego oraz do Kołobrzegu, 5 wyjść na basen, ognisko z pieczeniem kiełbasek, wyjście do muzeum, rejs statkiem (koszt biletów uwzględniony w cenie wyjazdu), 2 zabawy (dyskoteka, ognisko).
 9. Wykonawca winien przeprowadzić 1 prelekcję o tematyce ekologicznej.
 10. Wykonawca zapewnia uczestnikom zielonej szkoły ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 11. Przewóz na miejsce i z powrotem winien odbyć się autokarem klasy LUX (sprawne ogrzewanie, klimatyzacja, wc). Autokar winien być obsługiwany przez 2 kierowców + opieka pilota oraz pomoc przy załadunku i wyładunku bagaży. Wyjazd nastąpi z Bytomia ul. Łużycka 12a (przed budynkiem szkoły). Wykonawca przed wyjazdem zobowiązany będzie doręczyć Zamawiającemu potwierdzone za zgodność z oryginałem świadectwo dopuszczalności pojazdu do ruchu drogowego, dokument potwierdzający ostatnie aktualne badanie techniczne oraz potwierdzenie przeglądu sprawności pojazdy wystawione w dniu wyjazdu.
 12. Wykonawca zapewnia przez cały pobyt opiekę rezydenta biura.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 63.51.00.00-7, 55.24.00.00-4.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 16.06.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o nie dotyczy

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną usługę obejmującą zorganizowanie tzw. zielonej szkoły oraz przedłoży dokument potwierdzający, że usługa ta została wykonana należycie. Wykonawca Część 1 mięso i produkty mięsne Części 5 Dostawa pieczywa i wyrobów piekarskich i ciastkarskich400może polegać w zakresie warunków udziału w niniejszym postępowaniu na zasobach innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków w zakresie określonym w art. 26 ust. 2b. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

nie dotyczy

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

nie dotyczy

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

nie dotyczy

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, or7az załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewi49-351 Przylesie 32td style=/td dziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubtext-align: center;td style=ezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 400pPolskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawe2m zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrztd style=ymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

 1. formularza oferty, o którym mowa w pkt 6;
 2. oświadczeń i dokumentów określonych w cz. VI niniejszej specyfikacji; oraz (jeżeli dotyczy)
 3. pełnomocnictwa do działania w imieniu wykonawcy, jeżeli do reprezentowania wykonawcy wskazano inną osobę niż upoważnioną z mocy prawa - oryginał lub kopia notarialnie poświadczona za zgodność z oryginałem lub innego dokumentu z którego wynika upoważnienie do reprezentowania wykonawcy (vide : pkt 2),
 4. dokumentu potwierdzającego ustanowienie pełnomocnika zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadku, gdy do przetargu przystępują wykonawcy działający wspólnie - oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, w przypadku pełnomocnictwa należy złożyć je w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem,
 5. pisemnego zobowiązania innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia - oryginał dokumentu f)oświadczenie o zgodności wydruku KRS z otrzymaną wersją elektroniczną

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewidtd style=trp/liuje się istotnetbody zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zakazuje się istotnych zmian postanowień nin. umowy w stosunku do treści oferty za wyjątkiem niżej wymienionych możliwości i warunków dokonania takiej zmiany:

 1. zamawiający przewiduje możliwość zmiany strony umowy - Wykonawcy w sytuacji następstwa prawnego wynikające pgo z odrębnych przepisów,
 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu wykonania zamówienia, jeżeli dochowanie terminu określonego w umowie jest niemożliwe z uwagi na siłę wyższą lub inne okoliczności niezależne od stron lub których strony umowy przy zachowaniu należytej staranności nie były w stanie uniknąć lub przewidzieć.
 3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany podwykonawcy i/lub części wykonywanego przez niego zakresu usługi. Dokonanie zmiany umowy w zakresie jw. wymaga uprzedniego złożenia na piśmie wniosku Wykonawcy wskazującego zasadność wprowadzenia zmian i zgody Zamawiającego na jej dokonanie lub przełożenia propozycji zmiany przez Zamawiającego. Zmiany umowy wymagają - pod rygorem nieważności - zachowania formy pisemnej w postaci aneksu.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sp51.bytom.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szkoła Podstawowa nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi w Bytomiu ul. Łużycka 12a - sekretariat szkoły.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.12.2013 godzina 09:00, miejsce: Szkoła Podstawowa nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi w Bytomiu ul. Łużycka 12a - sekretariat szkoły.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

SIWZ - plik doc


3 grudnia 2013 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTAWY

Dostawa Żywności na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi w Bytomiu

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi , ul. Łużycka 12, 41-902 Bytom, woj. śląskie, tel. 0-32 7876100, faks 0-32 2800069. Adres strony internetowej zamawiającego: www.sp51.bytom.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Placówka oświatowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa Żywności na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi w Bytomiu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa (zakup, transport, rozładunek) artykułów żywnościowych na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi w Bytomiu. 2. Postępowanie i w tym samym przedmiot zamówienia podzielone jest na nw. części: 1.mięso i wędliny, 2.mrożonki, 3.nabiał, 4.warzywa i owoce, 5.pieczywo, 6. produkty spożywcze, 7.ryby, 8.jaja, 3. Wykonawca winien udzielić Zamawiającemu miesięcznej gwarancji, na dostarczany towar liczonej od dnia jego dostawy (zakres gwarancji: towar dobrej jakości i wolny od wad). 4. Ogólne zasady i sposób realizacji zamówienia określają Istotne postanowienia umowne stanowiące załącznik nr 13 do niniejszej specyfikacji.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.30.00.00-1, 15.80.00.00-6, 15.11.00.00-2, 15.13.11.00-6, 15.20.00.00-0, 15.33.11.70-9, 15.81.00.00-9, 03.14.25.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 8.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) td style=td style=li ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

nie dotyczy

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

nie dotyczy

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

nie dotyczy

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

nie dotyczy

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

nie dotyczy

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Formularz oferty wraz z formularzem cenowym,

2. Oświadczenie i dokumenty o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

3. Pełnomocnictwo do działania w imieniu Wykonawcy, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy wskazano inną osobę niż upoważnioną z mocy prawa - oryginał lub kopia notarialnie poświadczona za zgodność z oryginałem lub innego dokumentu, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy.

4. Dokumentu potwierdzającego ustanowienie pełnomocnika zgodnie z art.23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadku gdy do przetargu przystępują Wykonawcy działający wspólnie - oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, w przypadku pełnomocnictwa - należy je złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem.

5. Pisemnego zobowiązania innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia - oryginał dokumentu.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem możliwości i warunków dokonania takiej zmiany, określonych poniżej. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany:

1) strony umowy w przypadku następstwa prawnego wynikające z odrębnych przepisów;

2) wynagrodzenia Wykonawcy (w tym cen jednostkowych) brutto, w przypadku zmiany przepisów obowiązujących dot. podatku VAT;

3) podwyższenia cen jednostkowych określonego produktu w sytuacji wzrostu cen na rynku do 3%w danej grupie towarów. Niniejsza zmiana może nastąpić nie częściej niż raz na pół roku.

4) nazwy produktu (producenta) pod warunkiem zaoferowania produktów nie gorszych jakościowo od dotychczas dostarczanych przy jednoczesnym zachowaniu dotychczasowych lub niższych cen jednostkowych. Niniejsza zmiana może nastąpić w przypadku:

a) zaprzestania produkcji danego asortymentu przez producenta,

b) zmiany gramatury danej pozycji asortymentowej przez producenta produktu,

c) niedostępności produktu na rynku powyżej 14 dni kalendarzowych,

6) miejsca dostawy,

7) treści umowy w sytuacji wynikłej ze zmiany regulacji prawnych obowiązujących w dniu jej zawarcia.

2. Dokonanie zmiany umowy w zakresie jw. wymaga uprzedniego złożenia na piśmie wniosku Wykonawcy wykazującego zasadność wprowadzenia zmian i zgody Zamawiającego na jej dokonanie lub przedłożenia propozycji zmiany przez Zamawiającego.

3. Jakiekolwiek zmiany nin. umowy wymagają - pod rygorem nieważności - zachowania formy pisemnej w postaci aneksu, z zastrzeżeniem ust. 4. 4. Strony uzgadniają możliwość obniżenia ceny jednostkowej określonego produktu w przypadku obniżenia cen produktów na rynku (np. określenie ceny sugerowanej) lub udzielenia bonifikaty przez Wykonawcę w stosunku do ceny oferty, na podstawie której została zawarta niniejsza umowa. Niniejsza zmiana ceny jednostkowej mająca charakter jednorazowej promocji nie powoduje zmiany treści umowy;

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sp51.bytom.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szkoła Podstawowa nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi w Bytomiu - sekretariat ul.Łużycka 12 a; 41 - 902 Bytom.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.12.2013 godzina 09:00, miejsce: sekretariat Szkoły Podstawowej nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi w Bytomiu, ul.Łużycka 12a, 41-902 Bytom.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dostawa mięsa i wędlin.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa (zakup, transport, rozładunek) artykułów żywnościowych na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi w Bytomiu - mięso i wędliny.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.11.00.00-2, 15.13.11.00-6.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2014.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dostawa produktów mrożonych.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa (zakup, transport, rozładunek) artykułów żywnościowych na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi w Bytomiu - produkty mrożone.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.33.11.70-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2014.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Dostawa nabiału.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa (zakup, transport, rozładunek) artykułów żywnościowych na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi w Bytomiu - nabiał.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.50.00.00-3.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2014.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Dostawa warzyw i owoców.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa (zakup, transport, rozładunek) artykułów żywnościowych na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi w Bytomiu - warzywa i owoce.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.30.00.00-1.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2014.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Dostawa pieczywa.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa (zakup, transport, rozładunek) artykułów żywnościowych na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi w Bytomiu - pieczywo.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.81.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2014.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Dostawa produktów spożywczych.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa (zakup, transport, rozładunek) artykułów żywnościowych na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi w Bytomiu - produkty spożywcze.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.80.00.00-6.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2014.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Przedmiotem zamówienia jest dostawa ryb.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa (zakup, transport, rozładunek) artykułów żywnościowych na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi w Bytomiu - ryby.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.20.00.00-0.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2014.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Dostawa jaj.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa (zakup, transport, rozładunek) artykułów żywnościowych na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi w Bytomiu - jaja.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03.14.25.00-3.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2014.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

ZAŁĄCZNIKI:

SIWZ - SIWZ131203.doc

cz.I mięso i wędliny - cz.I mięso i wędliny.xls

cz.II mrożonki - cz.II mrozonki.xls

cz.III nabiał - cz.III nabiał.xls

cz.IV warzywa i owoce - cz.IV warzywa i owoce.xls

cz.V pieczywo - cz.V pieczywo.xls

cz.VI art różne spożywcze - cz.VI art rozne spoz.xls

cz.VII ryby przetwory rybne - cz.VII ryby przetwory ryb.xls

cz.VIII jaja - cz.VIII jaja.xls

umowa - umowa.doc


8 listopada 2013 r.

INFORMACJA

Po sprawdzeniu uprawnień i przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej na stanowisko pomocy nauczyciela w dniu 8 listopada 2013 r. wybrano panią Sylwię Bilik.

DYREKTOR
Beata Hucz-Pszon


29 października 2013 r.

OGŁOSZENIE

Dyrektor Podstawowej nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi w Bytomiu ogłasza konkurs ofert na:

 • stanowisko pomocy nauczyciela w pełnym wymiarze czasu parcy tj. 8/8 etatu.

Osoby starające się na stanowisko powinny być sumienne, powinny umieć pracować w zespole, posiadać co najmniej wykształcenie średnie.

Oferty należy składać w sekretariacie szkoły do 07 listopada 2013 r.

DYREKTOR
Beata Hucz-Pszon


3 lipca 2013 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE  PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
DOWÓZ DZIECI DO SZKOŁY

W wyniku postępowania, które miało miejsce dnia 28.06.2013r. o udzieleniu zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi w Bytomiu” wpłynęły oferty dwóch firm:

 1. Usługi Transportowe
  Grzegorz Trzeciok
  ul. Piaseczna 4a/5
  41 – 704 Ruda Śląska
  Liczba uzyskanych punktów: 35,82
 2. Skalmar Przewozy Transportowe
  Skowyrski Mariusz
  ul. Strzelców Bytomskich 9/82
  41 – 902 Bytom
  Liczba uzyskanych punktów: 100

Wykonawca wybrał ofertę firmy:

SKALMAR Przewozy Osobowe
Mariusz Skowyrski
41 – 902 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 9/82,

która uzyskała maksymalną liczbę punktów.

Punkty przyznawane były w jednym kryterium oceny ofert jakim była cena zamówienia.

W postępowaniu nie było wykonawców, których oferty zostały odrzucone.

Umowa z Wykonawcą , który wygrał przetarg, podpisana będzie na realizację zamówienia na czas określony w okresie od 01.09.2013r. do 30.06.2014r.

przewodnicząca komisji przetargowej
Lidia Żukow


21 czerwca 2013 r.

OGŁOSZENIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi w Bytomiu ogłaszana przetarg nieograniczony
na Dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi w Bytomiu.

Specyfikacja zamówienia - SIWZ


15 marca 2013 r.

INFORMACJA

Komisja w składzie:

 • Beata Hucz - Pszon
 • Lidia Żukow
 • Anna Mazurek

dnia 12 marca 2013 r. spośród ofert Małgorzaty Gawkowskiej oraz Iwony Mensterhauser, które napłynęły do sekretariatu szkoły w sprawie przyjęcia do pracy na stanowisko pomoc wychowawcy od 13 marca 2013 r., wybrała ofertę pani Iwony Mestenhauser.

Osoby wybrane na wymienione stanowiska zostały wybrane na podstawie doświadczenia zawodowego.


6 marca 2013 r.

OGŁOSZENIE

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi w Bytomiu ogłasza konkurs na:

1. stanowisko pomocy nauczyciela w pełnym wymiarze pracy (4/8 etatu)

Osoby starające się na to stanowisko powinny być sumienne, powinny umieć pracować w zespole, posiadać co najmniej wykształcenie średnie.

Oferty należy składać w sekretariacie szkoły do 12.03.2013r. do godz. 13:00.

Dyrektor szkoły

Beata Hucz-Pszon


INFORMACJA DOTYCZĄCA ROZSTRZYGNIĘCIA POSTĘPOWANIA
O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
pn. Dostawa żywności na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 51
z Oddziałami Integracyjnymi w Bytomiu

W wyniku postępowania, które miało miejsce dnia 31.01.2013r. o udzieleniu zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa żywności na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi w Bytomiu” zostały złożone:

 1. w części I dotyczącej dostawy pieczywa, wyrobów piekarniczych i ciastkarskich 2 oferty złożone przez:
  1. Piekarnia Lipianin Witold Lipianin
   49 – 351 Przylesie 32
   liczba punktów: 70,15
  2. Handel Obwoźny Nowak Halina
   ul. Łużycka 62/9; 41 – 902 Bytom
   liczba punktów: 100
 2. w części II dotyczącej dostawy artykułów różnych spożywczych: sypkich, drobnych, przypraw itp. 3 oferty złożone przez:
  1. Piekarnia Lipianin Witold Lipianin,
   49 – 351 Przylesie 32
   liczba punktów: 69,31
  2. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe JAPI Joachim Piontek
   ul. J. Lompy 8c/3; 41 – 500 Chorzów
   liczba punktów: 100
  3. Handel Obwoźny Nowak Halina
   ul. Łużycka 62/9; 41 – 902 Bytom
   liczba punktów: 91,30
 3. w części III dotyczącej dostawy jaj 1 oferta złożona przez:
  1. Handel Obwoźny Nowak Halina
   ul. Łużycka 62/9; 41 – 902 Bytom
   liczba punktów: 100
 4. w części IV dotyczącej dostawy warzyw, owoców i przetworów 2 oferty złożone przez:
  1. Forma Handlowo – Usługowa DAMEX
   ul. Bytomska 86/1; 41 – 940 Piekary Śląskie
   liczba punktów: 92,36
  2. Handel Obwoźny Nowak Halina
   ul. Łużycka 62/9; 41 – 902 Bytom
   liczba punktów: 100
 5. w części V dotyczącej dostawy mięsa i produktów mięsnych 2 oferty złożone przez:
  1. FHU. „Kasia” Rataj Katarzyna
   ul. Wiejska 115; 41 – 103 Siemianowice Śląskie
   liczba punktów: 93,98
  2. Grandpi Sp. z o.o.
   ul. Oświęcimska 54; 41 – 400 Mysłowice
   F – 06 Bytom, ul. Łużycka 12
   liczba punktów: 100
 6. w części VI dotyczącej dostawy ryb i przetworów rybnych oraz konserw 8 ofert złożonych przez:
  1. POLAR BRIS Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Jerzy Brożek
   ul. Dąbrowska 207; 42 – 504 Będzin
   liczba punktów: 90,70
  2. Chłodnie Europejskie Sp. z o.o.
   ul. Dąbrowskiego 207; 42 – 504 Będzin
   liczba punktów: 91,01
  3. „Proagra” Jarosław Kryca
   Rogów 42; 28 – 520 Opatowiec
   Liczba punktów: 78,72
  4. Hurtownia Mrożonek „Śnieżynka” Renata Idzikowska
   Ślizów nr 93; 56 – 500 Syców
   liczba punktów: 98,90
  5. Hurtownia Mrożonek i Lodów „Capri”
   ul. Jabłoniowa 5B; 41 – 214 Sosnowiec
   liczba punktów: 100
  6. Zakłady Produkcji Spożywczej „Ambi” M. Karkut i Wspólnicy Sp.j.
   ul. Składowa 11; 41 – 902 Bytom
   liczba punktów: 96,43
  7. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe JAPI Joachim Piontek
   ul. J. Lompy 8c/3; 41 – 500 Chorzów<
   liczba punktów: 81,08
  8. Handel Obwoźny Nowak Halina
   ul. Łużycka 62/9; 41 – 902 Bytomliczba punktów: 77,14
 7. w części VII dotyczącej dostawy produktów mrożonych 7 ofert złożonych przez:
  1. POLAR BRIS Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Jerzy Brożek
   ul. Dąbrowska 207; 42 – 504 Będzin
   liczba punktów: 100
  2. Chłodnie Europejskie Sp. z o.o.
   ul. Dąbrowskiego 207; 42 – 504 Będzin
   liczba punktów: 69,64
  3. „Proagra” Jarosław Kryca
   Rogów 42; 28 – 520 Opatowiec
   Liczba punktów: 98,83
  4. Hurtownia Mrożonek „Śnieżynka” Renata Idzikowska
   Ślizów nr 93; 56 – 500 Syców
   liczba punktów: 96,43
  5. Hurtownia Mrożonek i Lodów „Capri”
   ul. Jabłoniowa 5B; 41 – 214 Sosnowiec
   liczba punktów: 91,39
  6. Zakłady Produkcji Spożywczej Ambi M. Karkut i Wspólnicy Sp.j.
   ul. Składowa 11; 41 – 902 Bytom
   liczba punktów: 72,44
  7. Handel Obwoźny Nowak Halina
   ul. Łużycka 62/9; 41 – 902 Bytom
   liczba punktów: 88,55

Zamawiający uznał za najkorzystniejszą ofertę firmy:

 1. w części I:
  Handel Obwoźny Nowak Halina
  ul. Łużycka 62/9, 41 – 902 Bytom,
 2. w części II:
  Przedsiębiorstwo Wielobranżowe JAPI Joachim Piontek
  ul. J. Lompy 8c/3; 41 – 500 Chorzów,
 3. w części III:
  Handel Obwoźny Nowak Halina
  ul. Łużycka 62/9, 41 – 902 Bytom,
 4. w części IV:
  Handel Obwoźny Nowak Halina
  ul. Łużycka 62/9, 41 – 902 Bytom,
 5. w części V:
  Grandpi Sp. z o.o.
  ul. Oświęcimska 54; 41 – 400 Mysłowice
  F – 06 Bytom, ul. Łużycka 12,
 6. w części VI:
  Hurtownia Mrożonek i Lodów „Capri”
  ul. Jabłoniowa 5B; 41 – 214 Sosnowiec,
 7. w części VII:
  POLAR BRIS Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Jerzy Brożek
  ul. Dąbrowska 207; 42 – 504 Będzin,

których oferty otrzymały najwięcej punktów w jedynym kryterium jakim była cena.

Przewodnicząca komisji przetargowej

Lidia Żukow


ZAMÓWIENIE PUBLICZNE
Dostawa żywności na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 51
z Oddziałami Integracyjnymi w Bytomiu

Pliki d/p Wykonawca wybrał ofertę firmy:br /o pobrania:


Informacja dotycząca rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne
w trybie zapytania o cenę
pn. Dostawa żywności na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi w Bytomiu

W wyniku postępowania, które miało miejsce dnia 27.12.2012 r. o udzieleniu zamówienia w trybie zapytania o cenę pn. „Dostawa żywności na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi w Bytomiu” zostały złożone:

 1. w części I dotyczącej dostawy pieczywa, wyrobów piekarniczych i ciastkarskich 1 oferta złożona przez:
  1. Handel Obwoźny Nowak Halina, 
   ul. Łużycka 62/9; 41 – 902 Bytom,
 2. w części II dotyczącej dostawy produktów mleczarskich i nabiału 2 oferty złożone przez:
  1. Handel Obwoźny Nowak Halina, 
   ul. Łużycka 62/9; 41 – 902 Bytom,
  2. Hurtownia Nabiałowo – Spożywcza Beata Szpak,ul. Chrzanowskiego 23a; 41 – 902 Bytom
 3. w części III dotyczącej dostawy artykułów różnych spożywczych: sypkich, drobnych, przypraw itp. 1 oferta złożona przez:
  1. Handel Obwoźny Nowak Halina, 
   ul. Łużycka 62/9; 41 – 902 Bytom,
 4. w części IV dotyczącej dostawy jaj 1 oferta złożona przez:
  1. Handel Obwoźny Nowak Halina, 
   ul. Łużycka 62/9; 41 – 902 Bytom,
 5. w części V dotyczącej dostawy warzyw, owoców i przetworów 1 oferta złożona przez:
  1. Handel Obwoźny Nowak Halina, 
   ul. Łużycka 62/9; 41 – 902 Bytom,
 6. w części VI dotyczącej dostawy mięsa i produktów mięsnych 1 oferta złożona przez:
  1. Grandpi Sp. zo.o., 
   ul. Oświęcimska 54; 41 – 400 Mysłowice
   F – 06 Bytom, ul. Łużycka 12,
 7. w części VII dotyczącej dostawy ryb i przetworów rybnych oraz konserw /li1 oferta złożona przez:
  1. Handel Obwoźny Nowak Halina,
   ul. Łużycka 62/9; 41 – 902 Bytom,
 8. w części VIII dotyczącej dostawy produktów mrożonych 1 oferta złożona przez:
  1. Handel Obwoźny Nowak Halina, 
   ul. Łużycka 62/9; 41 – 902 Bytom,

Zamawiający uznał za najkorzystniejszą ofertę firmy: 
Handel Obwoźny Nowak Halina
ul. Łużycka 62/9, 41 –cz.VIII jaja.xlsli 902 Bytom,
której oferta otrzymała najwięcej punktów w jedynym kryterium jakim była cena w części II dotyczącej dostawy produktów mleczarskich i nabiału.

Oferta nr 2 w tej części postępowania otrzymała 83,64 punktów.

Unieważniono postępowanie dotyczące pozostałych części z powodu wpłynięcia do Zamawiającego niedostatecznej liczby ofert.

Przewodnicząca komisji przetargowej
Lidia Żukow


28 listopada 2012 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
Dowóz dzieci do szkoły

W wyniku postępowania, które miało miejsce dnia 27.11.2012r. o udzieleniu zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi w Bytomiu” wybrano ofertę firmy:

SKALMAR Przewozy Osobowe
Mariusz Skowyrski
ul. Strzelców Bytomskich 9/82, 41–902 Bytom,

która uzyskała maksymalną liczbę punktów i złożyła jako jedyna ofertę.

Punkty przyznawane były w jednym kryterium oceny ofert jakim była cena zamówienia.

W postępowaniu nie bcz.IV warzywa i owoce - /liyło wykonawców, których oferty zostały odrzucone.

Umowa z Wykonawcą , który wygrał przetarg, podpi libr /lisana będzie na realizację zamówienia na czas określony w okresie od 01.01.2013 r. do 30.06.2013 r.

Przewodnicząca komisji przetargowej
Lidia Żukow


27 listopada 2012 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
Zorganizowanie wyjazdu śródrocznego uczniów klas III – „Zielona szkoła”
w roku szkolnym 2012/2013

W wyniku postępowania, które miało miejsce dnia 16.11.2012r. o udzieleniu zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zorganizowanie wyjazdu śródrocznego dla uczniów klas III – „Zielona szkoła” w roku szkolnym 2012/2013” zostały złożone cztery oferty:

 1. Biuro Turystyczne „KAMA” Karolina Grondek, 
  ul. Wierzbięcice 53/6; 61 – 547 Poznań,
 2. Biuro Usługowo – Turystyczne „Atlantic”
  pl. Wolności 12, 35 – 673 Rzeszów
 3. Biuro Turystyczne „Lubatur”
  ul. Podwale 2, 42 – 500 Będzin
 4. Auroland sp. z o.o.
  ul. Moniuszki 24/2, 41 – 902 Bytom

Wybrano ofertę nr 4 firmy:

Auroland sp. z o.o.
ul. Moniuszki 24/2, 41 – 902 Bytom,

której oferta spełniała wszystkie warunki specyfikacji.

W postępowaniu zostały odrzucone 3 oferty, których oferty nie spełniały warunków zamieszczonych w specyfikacji.

Przewodnicząca komisji przetargowej
Lidia Żukow


9 listopada 2012 r.

OGŁOSZENIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi w Bytomiu ogłaszana przetarg nieograniczony
na Dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi w Bytomiu.

Specyfikacja zamówienia - SIWZ

 


27 listopada 2012 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
Zorganizowanie wyjazdu śródrocznego uczniów klas III „Zielona szkoła”
w roku szkolnym 2012/2013

W wyniku postępowania, które miało mi ej pcz.II mrożonki - sce dnia 16.11.2012r. o udzieleniu zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zorganizowanie wyjazdu śródrocznego dla uczniów klas III – „Zielona szkoła” w roku szkolnym 2012/2013” zostały złożone cztery oferty:

 1. Biuro Turystyczne „KAMA” Karolina Grondek, 
  ul. Wierzbięcice 53/6; 61 – 547 Poznań,
 2. Biuro Usługowo – Turystyczne „Atlantic”
  Pl. Wolności 12; 35 – 673 Rzeszów
 3. Biuro Turystyczne „Limages/stories/przetarg/zywnosc131203/SIWZ131203.docubatur”
  ul. Podwale 2; 42 – 500 Będzin
 4. Auroland sp. z o.o. 
  ul. Moniuszki 24/2, 41 – 902 Bytom

Wybrano ofertę nr 4 firmy:

Auroland sp. z o.o.
ul. Moniuszki 24/2, 41 – 902 Bytom,

której oferta spełniała wszystkie warunki specyfikacji.

W postępowaniu zostały odrzucone 3 oferty, których oferty nie spełniały warunków zamieszczonych w specyfikacji.

Przewodnicząca komisji przetargowej
Lidia Żukow


9 listopada 2012 r.

OGŁOSZENIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi w Bytomiu ogłaszana przetarg nieograniczony
na Dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi w Bytomiu.

Specyfikacja zamówienia - SIWZ

 


9 listopada 2012 r.

OGŁOSZENIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi w Bytomiu ogłaszana przetarg nieograniczony
na Zorganizowanie wyjazdu śródrocznego uczniów klas III -„zielona szkoła” w roku szkolnym 2012/2013.

Specyfikacja zamówienia - SIWZ

 


9 listopada 2012 r.

ZAPROSZENIE DO NEGOCJACJI

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi w Bytomiu Działając na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami) zamawiający tj. Szkoła Podstawowa nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi w Bytomiu zaprasza do negocjacji zmierzających do zawarcia umowy dotyczącej dostawy ciepła sieciowego do budynku w/w szkoły położonej w Bytomiu przy ul. Łużyckiej 12a.

Kod CPV: 0930000-2 – Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa.

ZAPROSZENIE DO NEGOCJACJI

 


31 sierpnia 2012 r.

OGŁOSZENIE

Komisja w składzie:

 1. Beata Hucz-Pszon
 2. Lidia Żukow
 3. Anna Mazurek

dnia 31 sierpnia 2012 r. spośród ofert  które napłynęły do sekretariatu szkoły w sprawie przyjęcia do pracy

 1. na stanowisko pomoc wychowawcy od 01.09.2012 r.: Marzeny Bączek, Małgorzaty Gronczewskiej, Agnieszki Jagielskiej, Bożeny Kępskiej, Iwony Knychały, Katarzyny König, Jagody Latawiec, Konstancji Michaliszyn, Aleksandry Mikołajczyk, Patrycji Palarz oraz Katarzyny Razik, wybrała oferty pani Marzeny Bączek i Jagody Latawiec;
 2. na stanowisko stróża – dozorcy: Andrzeja Choroby i Krystiana Gruchmana, komisja wybrała ofertę pana Krystiana Gruchmana.
 3. na stanowisko pracownika obsługi spośród ofert Bogusławy Góralskiej-Konik, Ingrid Kozub, Anny Krażyńskiej, Urszuli Materny, Reginy Pośpiech, Małgorzaty Rodziewicz, Jolanty Tamioły oraz Alicji Trzcińskiej, komisja wybrała ofertę pani Bogusławy Góralskiej-Konik.

Osoby wybrane na wymienione stanowiska zostały wybrane na podstawie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej oraz doświadczenia zawodowego i rozpoczynają pracę 01 września2012 r.

 


24 sierpnia 2012 r.

OGŁOSZENIE

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi w Bytomiu ogłasza konkurs na stanowisko pomocy nauczyciela w pełnym wymiarze pracy (8/8 etatu).

Osoby starające się na to stanowisko powinny być sumienne, powinny umieć pracować w zespole, posiadać co najmniej wykształcenie średnie.

Oferty należy składać w sekretariacie szkoły do 31.08.2012r. do godz. 13:00.

Dyrektor szkoły
Beata Hucz-Pszon


20 sierpnia 2012 r.

OGŁOSZENIE

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi w Bytomiu ogłasza 4. Dokumentu potwierdzającego ustanowienie pełnomocnika zgodnie z art.23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadku gdy do przetargu przystępują Wykonawcy działający wspólnie - oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, w przypadku pełnomocnictwa - należy je złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonea href= j za zgodbr /li/pność z oryginałem. konkurs na:

 1. stanowisko pracownika obsługi (sprzątaczka) w pełnym wymiarze pracy, od poniedziałku do piątku w godzinach 14:00 – 22:00,
  oraz
 2. stanowisko stróża – dozorcę w wymiarze 6/8 etatu, od poniedziałku do niedzieli – praca wg grafiku.

Osoby starające się na te stapp/liw części VII:ul. Łużycka 62/9; 41 – 902 Bytom, nowiska pow inny być sumienne, dokładne, powinny umieć pracować w zespole, posiadać co najmniej 5 – letni staż pracy.

Oferty należy składać w sekretariacie szkoły do 31.08.2012r. do godz. 13:00.

Dyrektor szkoły
Beata Hucz-Pszon


15 lutego 2012 r.

Informacja dotycząca rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego

W wyniku postępowania, które miało miejsce dnia 14.02.2012 r. o udzieleniu zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi w Bytomiu wybrano ofertę firmy:

SKALMAR Przewozy Osobowe
Mariusz Skowyrski
41 – 902 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 9/82,

która uzyskała maksymalną liczbę punktów i złożyła ofertę z najniższą ceną.

W postępowaniu złożono również ofertę:

Przewóz Osób „Mini Bus”
Andrzej Kot
41 – 933 Bytom, ul. Hlonda 115/9

i uzyskała 71,82 punktów.

Punkty przyznawane były w jednym kryterium oceny ofert jakim była cena zamówienia.

W postępowaniu nie było wykonawców, których oferty zostały odrzucone.

Umowa z Wykonawcą , który wygrał przetarg, podpisana będzie na realizację zamówienia na czas określony w okresie od 01.03.2012 r. do 31.12.2012 r.

przewodnicząca komisji przetargowej
Lidia Żukow

 


30 stycznia 2012 r.

Notatka

KliliAuroland sp. z o.o.9 listopada 2012 r.omisjPrzewodnicząca komisji przetargowej/lia w składzie:

 1. Beata Hucz - Pszon
 2. Lidia Żukow
 3. Anna Mazurek

dnia 27.01.2012r. spośród ofert Małgorzaty Wardęgi, Donaty Salamon, Beaty Falkenhagen, Renaty Ślusarczyk oraz Grażyny Wesołowskiej, które napłynęły do sekretariatu szkoły w sprawie przyjęcia do pracy na stanowisko pracownika obsługi od 01.02.2012r., wybrała ofertę pani Beaty Falkenhagen na podstawie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej oraz doświadczenia zawodowego.


26 stycznia 2012 r.

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi w Bytomiu ogłaszana przetarg nieograniczony na Dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi w Bytomiu.

Specyfikacja zamówienia - plik .doc.


Informacja dotycząca rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego

pn. Zorganizowanie wyjazdu śródrocznego uczniów klas III – „Zielona szkoła”

w roku szkolnym 2011/2012

W wyniku postępowania, które miało miejsce dnia 12.01.2012 r. o udzieleniu zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zorganizowanie wyjazdu śródrocznego dla uczniów klas III – „Zielona szkoła” w roku szkolnym 2010/2011” zostały złożone dwie oferty:

 1. Bort „GOL – TUR” Janusz Golonka,
  ul. Rynek 25, 34 – 600 Limanowa,
  która uzyskała 72 punkty
 2. Auroland sp. z o.o.
  ul. Moniuszki 24/2, 41 – 902 Bytom

Wybrano ofertę firmy:
Auroland sp. z o.o.
ul. Moniuszki 24/2, 41 – 902 Bytom,
która uzyskała maksymalną liczbę punktów i złożyła ofertę z najniższą ceną.

Punkty przyznawane były w jedynym kryterium oceny jakim była cena zamówienia.
W postępowaniu nie było wykonawców, których oferty zostały odrzucone.

Przewodnicząca komisji przetargowej
Lidia Żukow

 


SP-51/19/2011

O G Ł O S Z E N I E

o zamówieniu, którego wartość nie przekracza 14 000 euro

dot.: konkursu ofert pn. „Ocieplenia ściany szczytowej budynku szkoły i obudowy zewnętrznego dźwigu osobowego”

 1. Nazwa i adres zamawiającego: Szkoła Podstawowa nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi w Bytomiu ul. Łużycka 12a, reprezentowana przez Dyrektora Szkoły.
  Osoba upoważniona do kontaktów z wykonawcami: - Lidia Żukow;
  telefon: 032/ 787-61-00

  Przedmiotem zamówienia jest: „Ocieplenia ściany szczytowej budynku szkoły
  i obudowy zewnętrznego dźwigu osobowego w Bytomiu przy ul. Łużyckiej 12a”.
  Zleceniobiorca zobowiązany jest do:
  • Docieplenia ściany szczytowej,
  • Obudowy dźwigu,
  • Wykonania dodatkowych drzwi w szybie windy, na poziomie parteru,
  • Zamurowania okienek i oczyszczenie cokołu ściany szczytowej,
  • Wykonania nowych obróbek blacharskich dachu w rejonie docieplanej windy,
  Po zakończeniu wykonywania powyższych robót ogólnobudowlanych teren wokół budynku należy uprzątnąć i doprowadzić do należytego stanu umożliwiającego jego naturalne użytkowanie.
 2. Termin realizacji zadania obejmuje okres do 31.12.2011r.
 3. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena – 100%.
 4. Miejsce i termin składania ofert: Szkoła Podstawowa nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi w Bytomiu ul. Łużycka 12a (sekretariat) do dnia 05.11.2011r. do godz. 1400.

Dyrektor szkoły
Beata Hucz - Pszon

 

Treść ogłoszenia

 


Ołoszenie o rostrzygnięciu przetargu nieograniczonego

Treść ogłoszenia


Rekrutacja uczniów do klas pierwszych

Dzieci sześcio i siedmioletnie można zapisać do naszej szkoły elektronicznie na stronie www.bytom.elemento.pl.

/p

/li

/p