6 czerwca 2017 r.

INFORMACJA

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi w Bytomiu informuje, że w dniu 13 czerwca 2017 r. (wtorek) o godz. 17.00 odbędzie się zebranie dla rodziców dzieci rozpoczynających naukę w klasie I w roku szkolnym 2017/2018.

Obecność obowiązkowa.


26 maja 2017 r.

OGŁOSZENIE

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi w Bytomiu informuje, że na tablicy informacyjnej w szkole zostały wywieszone listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klas pierwszych w roku szkolnym 2017/2018.


14 marca 2017 r.

OGŁOSZENIE

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi w Bytomiu ogłasza zapisy dzieci do klasy pierwszej w roku szkolnym 2017/2018.

Rekrutacja uczniów rozpoczyna się od 22 marca 2017 r.

Zgłoszenia lub wnioski dotyczące zapisu dzieci do szkoły będą przyjmowane od 8.00 do 15.00 w sekretariacie szkoły.

Zgłoszenia dla dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły lub wnioski dla dzieci zamieszkałych poza obwodem dostępne są na stronie internetowej (www.sp51.bytom.pl) lub w sekretariacie szkoły.

Do oddziałów integracyjnych, na wniosek rodziców, przyjmuje się dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, jak również poza jej obwodem, posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

Naukę w klasie pierwszej mogą rozpocząć dzieci 6-letnie (rocznik 2011) które odbywały roczne przygotowanie przedszkolne.

Dyrektor Szkoły
mgr Beata Hucz-Pszon

 

Zgłoszenie dziecka do szkoły podstawowej rejonowej.

Wypełniają rodzice dzieci z rejonu szkoły.

Wniosek o przyjecie dziecka do szkoły podstawowej.

Wypełniają rodzice dzieci spoza rejonu szkoły.

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2017/2018


INFORMACJA DYREKTORA SZKOŁY

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi w Bytomiu informuje, że rejon szkoły obejmuje:

  • ul. Łużycka – cała
  • ul. Olimpijska – cała
  • ul. Piłkarska – cała
  • ul. Tarnogórska – cała
  • al. Tenisistów  – cała
  • ul. Wrocławska od nr 39 nieparzyste do końca
  • ul. Wrocławska od nr 68 parzyste do końca